PGB (Persoons Gebonden Budget)

Als is vastgesteld dat u recht heeft op hulp, dan kunt u zelf de regie blijven voeren door een PGB aan te vragen.

Wanneer
Als in een indicatiebesluit is vastgesteld dat u recht heeft op hulp bij het huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of WLZ –zorg kunt u zelf de regie blijven voeren door een PGB aan te vragen. Hierdoor kunt u uw eigen zorgverlener of organisatie bepalen.
Het PGB is een geldbedrag dat per maand wordt toegewezen, en waarmee u de zorg kunt inkopen zoals u dat wilt. Als PGB-houder bent u zelf verantwoordelijk voor het budget; u houdt zelf de administratie bij, u betaalt de zorgverlener zelf uit en u legt periodieke verantwoording af aan het SVB (Sociale VerzekeringsBank). Informatie en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB kunt u vinden op www.svb.nl

Aanvraag
 Afhankelijk van de financiering van de zorg waarvoor u bent geïndiceerd, kunt u een PGB als volgt aanvragen:
-    Bij uw verzekeraar als het gaat om wijkverpleging
-    Bij uw gemeente als het gaat om begeleiding vanuit de WMO
-    Bij het zorgkantoor in uw regio als het gaat om WLZ-overbruggingszorg of WLZ-MPT-zorg in de thuissituatie.

Kosten
Op sommige zorguren die aan u worden toegekend, wordt een CAK (Centraal Administratie Kantoor)-bijdrage geheven. Dit is een bijdrage die door de overheid is bepaald en wordt geïnd; de hoogte van deze bijdrage hangt af van uw financiële situatie. Deze bijdrage gaat buiten Zorg op Maat Noord om. U kunt voor informatie kijken op www.hetcak.nl

Indien u een PGB heeft voor wijkverpleging, betaalt u geen CAK bijdrage.
Indien u een PGB heeft voor WMO-zorg, bepaalt de gemeente of en welke bijdrage u verschuldigd bent.
Indien u een PGB voor WLZ zorg heeft, bepaalt het zorgkantoor of en welke bijdrage u verschuldigd bent.

Terminale Zorg

Wanneer u in de laatste fase van uw leven in uw eigen omgeving wilt blijven helpt Zorg op Maat Noord u hierbij.

Lees meer...

Nachtzorg

Wanneer u ‘s nachts professional zorg nodig heft door uw ziekte of handicap kunt u nachtzorg aanvragen.

Lees meer...

Hulp bij huishouden

U wilt uw huis graag schoon houden. Wanneer dit niet meer alleen lukt, kunt u rekenen op hulp van Zorg op Maat Noord

Lees meer...

PGB

Als is vastgesteld dat u recht heeft op hulp, dan kunt u zelf de regie blijven voeren door een PGB aan te vragen.

Lees meer...