Verzorging

Wanneer
Wanneer u voor kortere of langere tijd hulp nodig heeft bij dagelijkse handelingen kunt u een beroep doen op de zorgverleners van Zorg op Maat Noord. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij:  opstaan, wassen, douchen, naar het toilet gaan, medicijnen innemen of naar bed gaan. Ook kan een verzorgende u begeleiden in het leren omgaan met uw ziekte of ouderdomsbeperkingen
Meestal is er een combinatie van behoefte aan persoonlijke verzorging en verpleging. De procedure zoals hieronder beschreven blijft hetzelfde; de verschillende behoeftes aan zorg en verpleging worden in één en dezelfde indicatie vastgesteld.

Aanvraag
Om voor vergoeding van verzorging in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Een wijkverpleegkundige komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Op basis van dit gesprek wordt een indicatiestelling opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd op welke momenten u behoefte heeft aan zorg, en aan welke zorg. U hoeft hiervoor slechts een telefoontje te plegen naar Zorg op Maat Noord.

Vergoeding
Als de wijkverpleegkundige een indicatie heeft afgegeven, kan op basis daarvan de verzorging worden gestart. U hoeft verder niets te doen. De wijkverpleegkundige regelt voor u dat de zorg start en dat de juiste zorgverlener bij u komt.
Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de verzorging die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de Zorgverzekeringswet – wijkverpleging. U hoeft hier niets voor te ondernemen, Zorg op Maat Noord zorgt voor de declaratie van de geleverde verzorging.

Kosten
Als de procedure, zoals hierboven beschreven, correct is doorlopen, hoeft u voor de geïndiceerde verzorging geen kosten te betalen. De vergoeding loopt via uw zorgverzekeraar naar Zorg op Maat Noord.

Terminale Zorg

Wanneer u in de laatste fase van uw leven in uw eigen omgeving wilt blijven helpt Zorg op Maat Noord u hierbij.

Lees meer...

Nachtzorg

Wanneer u ‘s nachts professional zorg nodig heft door uw ziekte of handicap kunt u nachtzorg aanvragen.

Lees meer...

Hulp bij huishouden

U wilt uw huis graag schoon houden. Wanneer dit niet meer alleen lukt, kunt u rekenen op hulp van Zorg op Maat Noord

Lees meer...

PGB

Als is vastgesteld dat u recht heeft op hulp, dan kunt u zelf de regie blijven voeren door een PGB aan te vragen.

Lees meer...