Verpleging

Wanneer
Wanneer u thuis verpleging nodig heeft kunnen de zelfstandige verzorgenden en verpleegkundigen van Zorg op Maat Noord u alle verpleging bieden die u nodig heeft. Het kan hier gaan om wondverzorging, maar ook om infuusbehandeling, sondevoeding, of om bijv. injecties.
Veelal zien we een combinatie van behoefte aan persoonlijke verzorging en verpleging. De procedure zoals hieronder beschreven blijft hetzelfde; de verschillende behoeftes aan zorg en verpleging worden in één en dezelfde indicatie vastgesteld.

Aanvraag
Om voor vergoeding van verpleging in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Een wijkverpleegkundige komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Op basis van dit gesprek wordt een indicatiestelling opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd op welke momenten u behoefte heeft aan verpleging, en aan welke verpleging. U hoeft hiervoor slechts een telefoontje te plegen Zorg op Maat Noord.

Vergoeding
Als de wijkverpleegkundige een indicatie heeft afgegeven, kan op basis daarvan de verpleging worden gestart. U hoeft verder niets te doen. De wijkverpleegkundige regelt voor u dat de verpleging start en dat de juiste zorgverlener bij u komt.
Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de verpleging die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de Zorgverzekeringswet – wijkverpleging. U hoeft hier niets te ondernemen,    Zorg op Maat Noord zorgt voor de declaratie van de geleverde verpleging.

Kosten
Als de procedure, zoals hierboven beschreven, correct is doorlopen, hoeft u voor de geïndiceerde verpleging geen kosten te betalen. De vergoeding loopt via uw zorgverzekeraar naar Zorg op Maat Noord.

Terminale Zorg

Wanneer u in de laatste fase van uw leven in uw eigen omgeving wilt blijven helpt Zorg op Maat Noord u hierbij.

Lees meer...

Nachtzorg

Wanneer u ‘s nachts professional zorg nodig heft door uw ziekte of handicap kunt u nachtzorg aanvragen.

Lees meer...

Hulp bij huishouden

U wilt uw huis graag schoon houden. Wanneer dit niet meer alleen lukt, kunt u rekenen op hulp van Zorg op Maat Noord

Lees meer...

PGB

Als is vastgesteld dat u recht heeft op hulp, dan kunt u zelf de regie blijven voeren door een PGB aan te vragen.

Lees meer...