MSVT (Medisch Specialistische Verpleging Thuis)

Wanneer
Soms vraagt de medisch specialist om specifieke zorg thuis te geven, dit kan gaan om wondzorg, injecties etc. De laag complexe MSVT kan door Zorg op Maat Noord gegeven worden.

Aanvraag
Om voor vergoeding van verpleging in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. De specialist schrijft hiervoor een verzoek/indicatie tot het leveren van bepaalde op het formulier aangegeven zorg en de benodigde tijd. Tevens wordt door hem de duur van de indicatie vermeld.
In sommige gevallen gebeurt het verzorgen van deze aanvraag door de transferverpleegkundige als onderdeel van uw ontslagprocedure na een opname.

Vergoeding
Als de Specialist een indicatie heeft afgegeven, kan op basis daarvan de MSVT worden gestart. U hoeft verder niets te doen. De zorgcoördinator regelt voor u dat de MSVT start en dat de juiste zorgverlener bij u komt.
Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de MSVT die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de Zorgverzekeringswet. U hoeft hier niets te ondernemen, Zorg op Maat Noord zorgt voor de declaratie van de geleverde MSVT.

Kosten
Als de procedure, zoals hierboven beschreven, correct is doorlopen, hoeft u voor de geïndiceerde MSVT geen kosten te betalen. De vergoeding loopt via uw zorgverzekeraar naar Zorg op Maat Noord.

Terminale Zorg

Wanneer u in de laatste fase van uw leven in uw eigen omgeving wilt blijven helpt Zorg op Maat Noord u hierbij.

Lees meer...

Nachtzorg

Wanneer u ‘s nachts professional zorg nodig heft door uw ziekte of handicap kunt u nachtzorg aanvragen.

Lees meer...

Hulp bij huishouden

U wilt uw huis graag schoon houden. Wanneer dit niet meer alleen lukt, kunt u rekenen op hulp van Zorg op Maat Noord

Lees meer...

PGB

Als is vastgesteld dat u recht heeft op hulp, dan kunt u zelf de regie blijven voeren door een PGB aan te vragen.

Lees meer...