Begeleiding

De zelfstandig zorgverleners van Zorg op Maat Noord helpen  om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ze bieden begeleiding na ziekte of bieden hulp bij het op de rails krijgen van uw huishouding.

Wanneer
Begeleiding thuis kan net die ondersteuning zijn die u nodig heeft om nog goed zelfstandig te kunnen wonen. Samen met de zorgverlener bespreekt u welke begeleiding u nodig heeft. U kunt daarbij denken aan ondersteuning bij het doen van boodschappen, de post doornemen, het onderhouden van sociale contacten en  ondersteuning bij het aanleren van diverse vaardigheden. U kunt het allemaal nog zelf, maar een helpende hand in de vorm van  ondersteuning van de zelfredzaamheid en eigen regie is welkom.

Aanvraag
Om voor vergoeding van begeleiding in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-consulent komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Dit wordt vaak het “keukentafelgesprek”  genoemd. Op basis van dit gesprek wordt een indicatie opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd aan welke begeleiding u behoefte heeft en hoe vaak per week/maand. U kunt zich hiervoor zelf melden bij het WMO-loket van de gemeente. Maar u kunt voor advies ook direct contact opnemen met een Zorg op Maat Noord. U wordt dan op weg geholpen met de stappen die u moet doorlopen en waar mogelijk, wordt het voor u geregeld.

Vergoeding
Als de WMO-consulent een indicatie heeft afgegeven, kan de begeleiding worden gestart. Als u nog geen contact met Zorg op Maat Noord heeft gehad, dan doet u dat nu. Heeft u al contact gehad met ons, dan is waarschijnlijk de zorgverlener al op de hoogte gebracht.
Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de begeleiding die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de gemeente – WMO. Zorg op Maat zorgt voor de declaratie van de geleverde begeleiding; de gemeente vergoedt dit rechtstreeks.

Kosten
Op de begeleidingsuren die aan u worden toegekend, wordt een CAK (Centraal Administratie Kantoor)-bijdrage geheven. Dit is een bijdrage die door de overheid is bepaald en wordt geïnd; de hoogte van deze bijdrage hangt af van uw financiële situatie. Deze bijdrage gaat buiten Zorg op Maat Noord om. U kunt voor informatie kijken op www.hetcak.nl.

Terminale Zorg

Wanneer u in de laatste fase van uw leven in uw eigen omgeving wilt blijven helpt Zorg op Maat Noord u hierbij.

Lees meer...

Nachtzorg

Wanneer u ‘s nachts professional zorg nodig heft door uw ziekte of handicap kunt u nachtzorg aanvragen.

Lees meer...

Hulp bij huishouden

U wilt uw huis graag schoon houden. Wanneer dit niet meer alleen lukt, kunt u rekenen op hulp van Zorg op Maat Noord

Lees meer...

PGB

Als is vastgesteld dat u recht heeft op hulp, dan kunt u zelf de regie blijven voeren door een PGB aan te vragen.

Lees meer...