Hulp bij het huishouden

U wilt uw huis graag schoon houden. Wanneer dit niet meer alleen lukt, kunt u rekenen op hulp van Zorg op Maat Noord

Hulp bij het huishouden

Wanneer
U wilt uw huis natuurlijk graag fris en schoon houden. Wanneer u merkt dat u dit niet meer alleen lukt, kunt u rekenen op de zelfstandige hulp van Zorg op Maat Noord die samen met u kijkt bij welke taken u hulp kunt gebruiken.

Aanvragen
Om voor vergoeding van hulp bij het huishouden in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-consulent komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Dit wordt heel vaak het “keukentafelgesprek”  genoemd. Op basis van dit gesprek wordt een indicatie opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd aan welke hulp u behoefte heeft en wat u zelf nog kunt. U kunt zich hiervoor zelf melden bij het WMO-loket van de gemeente. Maar u kunt voor advies ook direct contact opnemen met een Zorg op Maat Noord. U wordt dan op weg geholpen met de stappen die u moet doorlopen en waar mogelijk, nemen wij contact op of regelen zaken voor u.

Vergoeding
Als de WMO-consulent een indicatie op basis van PGB heeft afgegeven, kan de hulp bij het huishouden worden gestart. Als u nog geen contact met Zorg op Maat Noord heeft gehad, dan doet u dat nu. Heeft u al contact gehad met Zorg op Maat Noord, dan is waarschijnlijk de hulp al op de hoogte gebracht.
Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de hulp bij het huishouden die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de gemeente – WMO. Zorg op Maat Noord zorgt voor de declaratie van de geleverde hulp; de gemeente vergoedt dit via de SVB aan ons.

Kosten
Op de “hulp bij het huishouden uren”, die aan u worden toegekend, wordt een CAK (Centraal Administratie Kantoor)-bijdrage geheven. Dit is een bijdrage die door de overheid is bepaald en wordt geïnd; de hoogte van deze bijdrage hangt af van uw financiële situatie. Deze bijdrage gaat buiten Zorg op Maat Noord om. U kunt voor informatie kijken op www.hetcak.nl.

Terminale Zorg

Wanneer u in de laatste fase van uw leven in uw eigen omgeving wilt blijven helpt Zorg op Maat Noord u hierbij.

Lees meer...

Nachtzorg

Wanneer u ‘s nachts professional zorg nodig heft door uw ziekte of handicap kunt u nachtzorg aanvragen.

Lees meer...

Hulp bij huishouden

U wilt uw huis graag schoon houden. Wanneer dit niet meer alleen lukt, kunt u rekenen op hulp van Zorg op Maat Noord

Lees meer...

PGB

Als is vastgesteld dat u recht heeft op hulp, dan kunt u zelf de regie blijven voeren door een PGB aan te vragen.

Lees meer...