PTZ (Palliatief Terminale Zorg)

Palliatief Terminale Zorg

Wanneer
Wanneer u in de laatste fase van uw leven in uw eigen vertrouwde omgeving wilt blijven helpt Zorg op Maat Noord u hierbij. Wij spreken met u af wanneer onze zelfstandige zorgverleners voor u zorgen en op welke momenten uw naasten dit doen. De behandelend specialist of huisarts stelt de laatste fase vast.

Aanvraag
Om voor vergoeding van terminale zorg en verpleging in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Uw behandelend (huis-)arts heeft al met u samen vastgesteld dat uw levensverwachting korter dan 3 maanden is. Een wijkverpleegkundige komt bij u thuis om uw persoonlijke situatie door te nemen en vast te stellen waar op dit moment behoefte aan is. De indicatie heeft ruimte om naar behoeven meer zorg en verpleging te kunnen bieden. Voor het aanvragen van Palliatief Terminale Zorg hoeft uw arts of u slechts een telefoontje te plegen met Zorg op Maat Noord.

Vergoeding
Als de PTZ-indicatie is afgegeven, kan op basis daarvan de verzorging/verpleging worden gestart. U hoeft verder niets te doen. De wijkverpleegkundige regelt voor u dat de juiste zorgverlener bij u komt.
Omdat een indicatie is afgegeven, komt de zorg in de laatste levensfase voor vergoeding in aanmerking vanuit de Zorgverzekeringswet – wijkverpleging. U hoeft hier niets te ondernemen, Zorg op Maat Noord zorgt voor de declaratie van de geleverde verzorging en verpleging.

Kosten
Als de procedure, zoals hierboven beschreven, correct is doorlopen, hoeft u voor de geïndiceerde verzorging en verpleging geen kosten te betalen. De vergoeding loopt via uw zorgverzekeraar naar Zorg op Maat Noord.

Terminale Zorg

Wanneer u in de laatste fase van uw leven in uw eigen omgeving wilt blijven helpt Zorg op Maat Noord u hierbij.

Lees meer...

Nachtzorg

Wanneer u ‘s nachts professional zorg nodig heft door uw ziekte of handicap kunt u nachtzorg aanvragen.

Lees meer...

Hulp bij huishouden

U wilt uw huis graag schoon houden. Wanneer dit niet meer alleen lukt, kunt u rekenen op hulp van Zorg op Maat Noord

Lees meer...

PGB

Als is vastgesteld dat u recht heeft op hulp, dan kunt u zelf de regie blijven voeren door een PGB aan te vragen.

Lees meer...

Stuur een email