Wanneer u ‘s nachts professional zorg nodig heft door uw ziekte of handicap kunt u nachtzorg aanvragen.

Nachtzorg

Wanneer
Wanneer u ‘s nachts professional zorg nodig heft door uw ziekte of handicap kunt u nachtzorg aanvragen. De zorgcoördinator gaat samen met u na of deze zorg past binnen uw indicatie wijkverpleging (persoonlijke verzorging en/of verpleging). Voor eenvoudige ondersteuning in de nacht kan er een beroep gedaan worden op mantelzorg en vrijwilligers.

Wanneer u een Palliatief Terminale Zorg indicatie heeft, kan er een moment komen dat de zorgverlener ook ’s nachts aanwezig is om de noodzakelijke zorg te verlenen. Indien medisch handelen gedurende de nacht noodzakelijk is, wordt dit ingevuld door een gekwalificeerde zorgverlener, gaat het om aanwezigheid/observatie en eenvoudige begeleiding/ondersteuning, dan zal gekeken worden naar de mogelijkheden van mantelzorg en vrijwilligers.

Voor informatie over mantelzorg kunt u kijken op www.mezzo.nl.

Terminale Zorg

Wanneer u in de laatste fase van uw leven in uw eigen omgeving wilt blijven helpt Zorg op Maat Noord u hierbij.

Lees meer...

Nachtzorg

Wanneer u ‘s nachts professional zorg nodig heft door uw ziekte of handicap kunt u nachtzorg aanvragen.

Lees meer...

Hulp bij huishouden

U wilt uw huis graag schoon houden. Wanneer dit niet meer alleen lukt, kunt u rekenen op hulp van Zorg op Maat Noord

Lees meer...

PGB

Als is vastgesteld dat u recht heeft op hulp, dan kunt u zelf de regie blijven voeren door een PGB aan te vragen.

Lees meer...